Củng cố bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động mô hình hợp tác xã nông nghiệp

NGUYỄN SỰ |

Hôm qua 24.5, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) năm 2017 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện một số ngành liên quan, chính quyền các địa phương và lãnh đạo nhiều HTXNN trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có tổng cộng 187 HTXNN. Trong đó, 93 HTX cũ chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, 2 HTX chưa thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động và 92 HTX thành lập mới từ khi có Luật HTX năm 2012 đến nay. Thời gian qua, nhiều HTXNN của tỉnh đã từng bước củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành, đặc biệt là xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh nên hoạt động ngày càng hiệu quả. Qua thống kê cho thấy, năm 2017 doanh thu bình quân của 1 HTXNN trên toàn tỉnh đạt xấp xỉ 7,9 tỷ đồng và lợi nhuận bình quân đạt 241 triệu đồng/đơn vị/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, HTXNN là thành phần kinh tế có vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển nông nghiệp - nông thôn. Vì vậy, thời gian tới ngành liên quan và chính quyền các địa phương cần tiếp tục hỗ trợ để mô hình này phát triển mạnh, bền vững. Theo đó, những cơ quan có trách nhiệm phải tập trung chỉ đạo, hướng dẫn để các HTXNN củng cố bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hóa ngành nghề sản xuất - kinh doanh và mở rộng các loại hình dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở NN&PTNT cần theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển của các HTXNN, sớm tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sở Kế hoạch - đầu tư phải chủ công trong việc nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác nói chung và HTXNN nói riêng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đặc biệt, Sở Tài chính phải cân đối các nguồn lực, bảo đảm đủ kinh phí thực hiện những cơ chế, chính sách hỗ trợ đã ban hành…

NGUYỄN SỰ