Đại Lộc: 560ha lúa giảm năng suất do sâu bệnh gây hại

H.LIÊN |

(QNO) - Theo ông Hồ Ngọc Mẫn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc, vụ hè thu 2013 này, toàn huyện có khoảng 218ha lúa bị chuột gây hại với tỷ lệ gây hại từ 30-40%, cá biệt một số cánh đồng tại Đại Hưng, Đại Thạnh, Đại Hòa, Đại Nghĩa, Đại Hiệp bị chuột gây hại nghiêm trọng với tổng diện tích khoảng 56ha. Bệnh khô vằn xuất hiện ở thời kỳ lúa đứng cái, làm đòng song thiệt hại gây ra không đáng kể. Đáng chú ý, sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện và gây hại trên diện tích lên đến 345ha, trong đó có 22ha bị ảnh hưởng nghiêm trọng về năng suất, mức độ ảnh hưởng từ 30-50%.

H.LIÊN