Đại Lộc dồn điền đổi thửa 3.527ha đất lúa

VĂN SỰ |

 Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Đại Lộc cho biết, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao trong nhân dân nên tính đến giữa tháng 7.2018 trong tổng số 4.300ha đất lúa ở 18 xã, thị trấn của huyện thì đã dồn điền đổi thửa được 3.527ha. Bên cạnh việc nỗ lực chỉnh trang đồng ruộng, những năm qua huyện Đại Lộc cũng ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng tại những vùng đã dồn điền đổi thửa để hình thành các mô hình cánh đồng mẫu lớn. Hiện Đại Lộc đã xây dựng được hơn 40 cánh đồng mẫu lớn, bình quân mỗi mô hình có diện tích từ 50 - 100ha.

VĂN SỰ