Đại Lộc giải quyết cấp bìa đỏ cho 350/1.237 hồ sơ tồn đọng

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Cho tới nay, huyện Đại Lộc đã nỗ lực giải quyết cấp bìa đỏ cho 350/1.237 hồ sơ tồn đọng từ cả chục năm qua. 

Theo thông tin từ UBND huyện Đại Lộc, trước tình trạng tồn đọng số hồ sơ quá lớn (1.237 hồ sơ) trên toàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên & môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc, các ngành rà soát, phân loại, tham mưu cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Qua rà soát ban đầu, 1.237 hồ sơ tồn tại này vốn là số hồ sơ thuộc trường hợp thôn bán, xã bán, hoán đổi xây dựng các công trình phúc lợi, di dời lũ lụt… Các trường hợp này mang tính chất lịch sử, không có hồ sơ pháp lý chứng minh nên rất khó trong việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay huyện đã áp dụng mọi giải pháp cấp bìa đỏ cho 350/1.237 hồ sơ tồn đọng. Các trường hợp không đúng quy định, UBND huyện sẽ báo cáo, đề nghị tỉnh có hướng chỉ đạo giải quyết.

TRIÊU NHAN