Đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới

ANH LINH |

(QNO) - Tại Thư viện công cộng xã Duy Trung (Duy Xuyên) vừa diễn ra khóa tập huấn kỹ năng sử dụng máy tính và truy nhập internet cho 20 thành viên Ban phát triển thôn nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Người dân đến tìm hiểu thông tin tại một điểm truy nhập thuộc Dự án BMGF- VN
Người dân đến tìm hiểu thông tin tại một điểm truy nhập thuộc dự án BMGF- VN.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Chương trình đào tạo từ xa về xây dựng NTM do Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam cùng với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam phối hợp thực hiện, với sự đồng hành của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (dự án BMGF-VN).

Mục tiêu của Chương trình đào tạo từ xa về xây dựng NTM là sử dụng nền tảng công nghệ thông tin để trang bị cho học viên kiến thức tổng quan; hành lang pháp lý; các cơ chế chính sách của Nhà nước cũng như nguyên tắc và cách thức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, thực tế triển khai chương trình tại 56 xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho thấy, một số thành viên Ban phát triển thôn của xã còn hạn chế trong việc sử dụng máy tính và internet để tìm kiếm các thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, các cơ chế, chính sách... phục vụ phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển NTM.

Trong khi đó, Quảng Nam là một trong 40 tỉnh đang triển khai dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, được trang bị 465 hệ thống máy tính có kết nối internet hoàn chỉnh tại 36 thư viện công cộng và 35 điểm bưu điện văn hóa xã cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Vì vậy, việc dự án BMGF-VN đồng hành với chương trình từ năm 2016 đã góp phần thúc đẩy quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM ở Quảng Nam nói riêng và các địa phương nói chung một cách hiệu quả. Khóa tập huấn kỹ năng sử dụng máy tính và truy nhập internet cho 20 thành viên Ban phát triển thôn đầu tiên được tổ chức tại Thư viện công cộng xã Duy Trung (Duy Xuyên) vào ngày 10.5.2016. Khóa học gồm phần lý thuyết và thực hành các thao tác đơn giản trên máy tính như đánh văn bản, thực hành khai thác thông tin trên mạng internet và giới thiệu Chương trình đào tạo từ xa về xây dựng NTM - website NTM.

ANH LINH