Đầu tư 63 tỷ đồng xây dựng vùng sản xuất hạt giống lúa lai

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tại Quảng Nam.

Dự án thực hiện tại huyện Phú Ninh, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng vùng sản xuất hạt giống làm cơ sở ứng dụng phương pháp tưới tiêu khoa học; tạo tiền đề cho các địa phương có nhu cầu sản xuất hạt giống, đảm bảo cung cấp lượng hạt giống trong tỉnh và khu vực.

Theo đó sẽ xây dựng đường giao thông kết nối vùng quy hoạch tại cánh đồng La Huân, xã Điện Thọ (Điện Bàn) với chiều dài khoảng 1,5km; đường giao thông nội đồng, kênh tưới nội đồng, tuyến kênh tiêu nội vùng tại 5 cánh đồng và các công trình trên kênh đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu; xây dựng 5 tổ hợp sân phơi - lò sấy lúa.

Dự án thực hiện trên diện tích khoảng 19ha, từ năm 2019 - 2023 với tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng.

TAGS