Đầu tư hơn 200 triệu đồng sửa chữa, nạo vét kênh mương

Phạm Lộc |

 (QNO) - Ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn cho biết, chuẩn bị phục vụ nước tưới cho vụ sản xuất hè thu sắp đến, chi nhánh đã đầu tư hơn 200 triệu đồng tập trung nạo vét 3 bể hút tại các trạm bơm Cẩm Văn (xã Điện Hồng), Thái Sơn (xã Điện Tiến), Đông Quang-La Thọ (xã Điện Hòa). Đồng thời đơn vị cũng nâng cấp, sửa chữa 2 đập dâng Thanh Quýt và  Bầu Níc, vệ sinh trên 120km kênh mương thủy lợi… để đảm bảo nước tưới đến ngày 15.5 tiến hành đổ ải vụ hè thu.

          Phạm Lộc