Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế

Đông Phương |

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, kết quả thực hiện các dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ các công trình thủy điện, giao thông, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến nay đạt thấp; nguyên nhân chủ yếu là các chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí hoặc chuyển chậm so với tiến độ đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế trong thời gian tới, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư: Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lục Đông, Công ty CP Cơ khí áp lực Mạnh Nam, Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Kôn khẩn trương triển khai việc trồng rừng thay thế theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời có văn bản báo cáo lý do chậm triển khai thực hiện. Riêng đối với các phương án đã được chủ đầu tư chuyển kinh phí, yêu cầu các đơn vị thực hiện trồng rừng (Ban Quản lý trồng rừng thay thế huyện Nam Giang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mi) tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế theo phương án đã được phê duyệt, phải hoàn thành trong năm 2013.

Đông Phương