Đề nghị hai thủy điện đầu nguồn xả nước để cứu lúa

THANH THẮNG |

(QNO) - Sở NN&PTNT đã có văn bản về việc vận hành các hồ chứa thủy điện đến ngày 15.4.2020, trong đó đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương vận hành xả nước cứu lúa đông xuân.

Hồ chứa thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: THANH THẮNG
Hồ chứa thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: THANH THẮNG

Vụ đông xuân năm 2019-2020 sắp kết thúc, lúa đang trong giai đoạn trổ nên cần cung cấp một lượng nước ổn định để nâng cao năng suất và chất lượng hạt. Sở NN&PTNT đề nghị Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương xây dựng kế hoạch vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 và A Vương từ ngày 30.3 đến 15.4.

Theo kế hoạch, thời gian vận hành liên tục mỗi ngày 10 giờ, hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 vận hành từ ngày 30.3 đến 5.4 với lưu lượng trung bình ngày 21m3/s. Hồ chứa thủy điện A Vương vận hành từ ngày 6.4 đến 8.4 với lưu lượng trung bình ngày 16 m3/s, thời gian còn lại do hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 tiếp tục vận hành.

TAGS