Đề nghị xả nước các hồ thủy điện phục vụ gieo sạ vụ đông xuân

Đông Phương |

UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện thực hiện vận hành phát điện để xả nước từ ngày 20.12.2012 – 10.1.2013 để nhân dân có điều kiện gieo sạ khoảng 15.000ha lúa vụ đông xuân 2012 - 2013 ở hạ du lưu vực hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Cụ thể như sau: Nhà máy thủy điện A Vương cần xả lưu lượng 39m3/s, mỗi ngày vận hành liên tục 24 giờ; nhà máy thủy điện Đăk Mi 4: lưu lượng 50m3/s, mỗi ngày vận hành liên tục 24 giờ; nhà máy thủy điện Sông Tranh 2: lưu lượng 110m3/s, vận hành mỗi ngày tối thiểu là 6 giờ; nhà máy thủy điện Sông Côn: lưu lượng tối thiểu là 9m3/s (nếu lượng nước về hồ lớn hơn thì có thể tăng lưu lượng xả), mỗi ngày vận hành liên tục 24 giờ. Sau khi kết thúc xả nước đợt 1, sẽ tạm ngừng hoặc hạn chế tối đa hoạt động để trữ nước và sẽ tiếp tục xả nước đợt 2 vào thời điểm tưới dưỡng cho lúa đông xuân 2012 - 2013.

Đông Phương