Điện Bàn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Tính đến đầu tháng 10.2014, huyện Điện Bàn đã triển khai nhiều chương trình, mô hình khuyến nông - khuyến ngư trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả, năng suất cao.

Người dân Tây An đã tiếp cận với kỹ thuật sản xuất rau VietGap.
Người dân Tây An đã tiếp cận với kỹ thuật sản xuất rau VietGap.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, Điện Bàn đã tổ chức 12 lớp tập huấn chuyên đề về chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên cây trồng, 3 lớp sản xuất rau an toàn tại các xã Điện Minh, Điện Dương và 2 lớp IPM tại xã Điện An. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được tiếp tục thực hiện tại các địa phương. Năm 2014, Điện Bàn được phân bổ 1,3 tỷ đồng hỗ trợ nông dân mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp theo Cơ chế 33 và đến nay, đã cấp kinh phí hỗ trợ 33 hộ dân và 2 hợp tác xã với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trên địa bàn huyện cũng có những bước tiến rõ rệt. 9 tháng đầu năm, Điện Bàn đã xây dựng thêm 16 hầm biogas, nâng tổng số hầm biogas lên khoảng 500 cái. 5 lớp kỹ thuật làm đệm lót sinh thái và 5 mô hình làm đệm lót sinh thái cũng đã được tổ chức tại 5 xã trên địa bàn, thu hút khoảng 200 hộ nông dân tham gia với 150kg chế phẩm Balasa được cấp cho các hộ tham gia mô hình. Ngoài ra, nhiều mô hình: nuôi trùn quế trên nền phân heo, nuôi lươn trong bể xi măng, nuôi cá chim vây vàng trên ao nước lợ… đã được triển khai, bước đầu đạt kết quả tốt.

HOÀNG LIÊN