Điện Bàn: Giải ngân 1,6 tỷ đồng hỗ trợ nông dân

HỮU TÚ |

(QNO) - Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vừa giải ngân 1,6 tỷ đồng theo nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 3 đơn vị cơ sở.

Cụ thể, Hội Nông dân phường Điện Ngọc giải ngân 600 triệu đồng với 10 hộ vay, Hội Nông dân xã Điện Quang giải ngân 600 triệu đồng với 11 hộ vay, Hội Nông dân xã Điện Thọ giải ngân 400 triệu đồng với 10 hộ vay. Nguồn quỹ đợt này được vay theo đề án chăn nuôi bò lai sinh sản với thời hạn vay 36 tháng, bắt đầu từ ngày 2.1.2019 đến 2.1.2022, mức phí 0,7%/tháng.

HỮU TÚ