Điện Bàn không hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa năm 2017

MAI LINH |

(QNO) – Ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, theo phương án đã được UBND thị xã phê duyệt, năm 2017 Điện Bàn có 45 thôn, khối phố của 18 xã, phường đăng ký tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa với tổng diện tích hơn 750ha đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2017 toàn thị xã chỉ thực hiện dồn điền đổi thửa được 458ha tại 27 cánh đồng của 14 xã, phường, đạt 61% kế hoạch đề ra.

Theo ông Chơi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là công tác tổ chức cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng chưa thực hiện trước khiến khâu dồn điền đổi thửa không thể triển khai được, tập trung chủ yếu ở các xã Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện Hồng, Điện Thắng Bắc, Điện Phương và một số diện tích nằm trong khu quy hoạch đô thị vùng đông như Điện Ngọc, Điện Nam Đông. Được biết, những diện tích chưa thực hiện dồn điền đổi thửa trong kế hoạch năm 2017, chính quyền thị xã Điện Bàn sẽ chỉ đạo các địa phương triển khai trong năm 2018 này.

MAI LINH