Điện Bàn, Núi Thành: Năng suất lúa đông xuân tăng mạnh

MAI NHI - HƯƠNG TRÚC- VĂN PHIN |

Con số trên được đưa ra tại hội nghị sơ kết vụ đông xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2017, do UBND thị xã Điện Bàn tổ chức sáng qua 11.5. Theo báo cáo tại hội nghị, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn 20 xã, phường của thị xã canh tác 11.404ha cây trồng các loại. Theo số liệu thống kê, tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt hơn 41.885 tấn, tăng 3.449 tấn so với đông xuân trước. Riêng cây lúa, vụ này Điện Bàn gieo sạ 5.644ha, năng suất bình quân toàn thị xã đạt 62 tạ/ha, cao hơn cùng vụ sản xuất năm ngoái 5 tạ/ha. Nhờ năng suất tăng mạnh nên tổng sản lượng lúa đạt hơn 34.993 tấn, tăng 2.742 tấn so với đông xuân 2015-2016. Được biết, trong vụ này các hợp tác xã nông nghiệp ở Điện Bàn liên kết với 15 doanh nghiệp tổ chức cho nông dân sản xuất 685ha lúa giống hàng hóa (gồm 28 loại giống lúa thuần, 1 loại giống lúa lai F1) trên những cánh đồng mẫu lớn theo phương thức bao tiêu toàn bộ đầu ra sản phẩm. Kết quả cho thấy, mô hình liên kết này giúp nhà nông tăng 20 - 35% giá trị kinh tế so với sản xuất lúa thương phẩm.

Theo kế hoạch, ngoài việc gieo trồng 1.250ha bắp, 1.745ha rau đậu các loại, vụ hè thu 2017 sắp tới Điện Bàn sẽ triển khai gieo sạ 5.600ha lúa, chủ yếu cơ cấu các loại giống trung - ngắn ngày có khả năng chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt và có tiềm năng cho năng suất cao. Được biết, việc xuống giống số diện tích lúa vừa nêu bắt đầu từ ngày 20.5 và kết thúc vào 5.6 để lúa trổ đòng từ 25.7 đến 10.8, thu hoạch xong trước ngày 5.9, chậm nhất là 10.9.2017…

* Cùng ngày, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2016-2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2017. Vụ đông xuân 2016-2017, tình hình thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng toàn huyện thực hiện gần 6.657ha tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, vượt 4% kế hoạch. Tổng lương thực có hạt đạt hơn 23.600 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm 56% kế hoạch cả năm. Trong vụ, 4.112ha cây lúa cho năng suất bình quân 55,45 tạ/ha, tăng hơn 5 tạ/ha so với vụ đông xuân trước. Theo kế hoạch, vụ hè thu, toàn huyện sản xuất 6.000ha tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm, trong đó cây lúa 3.600ha, cây bắp: 200ha và 1.500ha cây trồng cạn khác đồng thời đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi, thú y; khai thác, nuôi trồng thủy sản.

MAI NHI - HƯƠNG TRÚC- VĂN PHIN