Điện Bàn sẽ tiếp tục dồn điền đổi thửa 3.560ha

CÔNG TÚ |

Chiều 22.3, tại xã Điện Phước, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ dồn điền đổi thửa giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Thực hiện cơ chế dồn điền đổi thửa giai đoạn 2011 - 2015, có 6 địa phương ở Điện Bàn (Điện Phước, Điện Quang, Điện Minh, Điện Thọ, Điện Hồng và Điện An) với 10 thôn, khối phố triển khai trên diện tích 388,1ha. Kết quả cho thấy, công tác này đã khắc phục được tình trạng manh mún, giảm số thửa trên hộ và tăng diện tích trên một thửa. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số hạn chế, tồn tại, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn cho giai đoạn mới. Được biết, giai đoạn 2016 - 2020, Điện Bàn dự kiến tiến hành chương trình dồn điền đổi thửa tại 19 xã, phường (trừ phường Vĩnh Điện) với diện tích 3.560ha, nhu cầu kinh phí khoảng 1.501,2 tỷ đồng.

CÔNG TÚ