Điện Bàn: Ứng dụng phân vi sinh sản xuất rau an toàn

H.L |

(QNO) - Hội đồng KH-CN huyện Điện Bàn vừa tổ chức họp nghiệm thu dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng phục vụ sản xuất rau an toàn tại huyện Điện Bàn”, dự án do Trung tâm Ứng dụng và thông tin KH-CN tỉnh thực hiện.

Sau 17 tháng triển khai, dự án đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu và nội dung đề ra là ứng dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng, bón cho các loại cây trồng, chủ yếu là rau quả. Dự án cũng xây dựng được mô hình trình diễn và sản xuất rau an toàn đối với 4 loại rau: cải xanh, mướp đắng, mồng tơi, khổ qua. Dự án góp phần cải thiện môi trường, cải tạo đất và giảm chi phí đầu tư cho nông dân trong sản xuất, được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá.

H.L