Diện tích trồng rừng ước đạt 1.100ha

PHÚC LÂM |

(QNO) - Cục Thống kê tỉnh cho biết, trong tháng 8, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 1.100ha, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 1,1 triệu cây, tăng 0,8%; sản lượng gỗ khai thác đạt 45 nghìn mét khối, tăng 15,3%; sản lượng củi khai thác đạt 69 nghìn ste, bằng 98,5%. Tính chung 8 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 3.215ha, tăng 4,3% cùng kỳ năm 2013; số cây lâm nghiệp trồng phân tán 6 triệu cây, tăng 1,4%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 360 nghìn mét khối, tăng 12,8%; sản lượng củi khai thác đạt 460 nghìn ste, bằng 99,3%.

Trong khi đó, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng trong tháng 8 là 2,2ha. Tính chung 8 tháng năm 2014, diện tích rừng bị thiệt hại là 22,8ha, giảm 43,6ha so với cùng kỳ năm trước, gồm diện tích rừng bị cháy 16,3ha, giảm 18,6ha; diện tích rừng bị chặt phá 6,5ha, giảm 25ha.

PHÚC LÂM