Dồn điền đổi thửa ở Núi Thành

VĂN PHIN |

Mùa xuân này, về huyện Núi Thành sẽ thấy những trà lúa trải dài đến ngút tầm mắt. Đây là những thành quả bước đầu trong công tác dồn điền đổi thửa, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Núi Thành có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 8.585ha. Thực hiện Nghị định 64 ngày 27.9.1993 của Chính phủ, đến cuối năm 1994, huyện đã cơ bản hoàn thành công tác giao đất và đến cuối năm 2000, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, thực trạng đất nông nghiệp sau khi giao quyền sử dụng cho nông dân còn rất manh mún và phân tán. Năm 2010, bình quân một hộ vùng đồng bằng ở huyện Núi Thành có khoảng 6 – 7 thửa ruộng, hộ nhiều có tới 15 - 17 thửa, hộ ít nhất chỉ có 1 thửa, phổ biến mỗi hộ có từ 4 - 6 thửa nằm ở nhiều xứ đồng khác nhau. Diện tích thửa bình quân khoảng 400m2, có thửa trên 2.000m2 nhưng cũng có thửa chỉ 150m2. Hình thể thửa đất lại phức tạp, có thửa chỉ có chiều dài còn chiều rộng thì quá hẹp. Đất công ích (5%) thì không được tập trung thành vùng mà thường xen với đất giao ổn định lâu dài cho nông dân… Thực trạng trên đã gây nhiều khó khăn trong việc tổ chức sản xuất và cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Do vậy, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp ở huyện Núi Thành là một yêu cầu cần thiết. Vào cuối năm 2008, UBND huyện đã triển khai đề án Dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp đến năm 2014. Mục đích của đề án là phát triển sản xuất, hạn chế thấp nhất tình trạng đất đai bị phân tán, manh mún, tạo điều kiện cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Những năm qua, 4 xã điểm là Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2… đã tiến hành dồn diền đổi thửa một cách đồng bộ. Qua 3 năm (2011 – 2013), 4 địa phương trên thực hiện dồn điện đổi thửa được 369ha đất nông nghiệp ở 14 thôn. Ông Võ Thanh Lạc - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hòa cho biết: “Dồn điền đổi thửa có thể coi như một cuộc cách mạng trong nông nghiệp nông thôn hiện nay, là công việc hết sức khó khăn cần có sự kiên trì, bền bỉ, nhất quán cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Quá trình thực hiện quả là gian nan, nhưng kết quả đem lại thật đáng mừng!”. Còn ông Huỳnh Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 nói: “Thực hiện dồn diền đổi thửa là vì lợi ích lâu dài của nông dân, phải tuyên truyền, giải thích cho bà con rõ và quá trình tiến hành phải công khai, minh bạch. Xã Tam Xuân 1 tổ chức rất chu đáo việc bốc thăm nhận thửa, được nhân dân đồng tình”. Nhờ dồn điền đổi thửa nên ở các xã điểm, hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương được quy hoạch bài bản, tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới vào sản xuất và xây dựng các mô hình chuyên canh sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao…

Tiếp tục xác định dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện công tác này với tinh thần dồn điền đổi thửa phải dựa trên nhu cầu của người dân, có sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; sự vận động, tuyên truyền của các đoàn thể và hướng dẫn của ngành chuyên môn, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc chần chừ không muốn làm. Đồng thời phải thực hiện chuyển đổi ruộng đất công khai, đảm bảo đoàn kết trong nội bộ nông dân. Mục tiêu dồn điền đổi thửa của huyện là giảm số thửa ruộng đất giao cho mỗi hộ, sau khi chuyển đổi ruộng đất, mỗi hộ chỉ còn không quá 3 – 4 thửa, diện tích thửa từ 500 - 1.000m2 trở lên; quỹ đất công ích (5%) được quy hoạch thành vùng tập trung, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi nội đồng, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh…

VĂN PHIN