Đông Giang: Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Ngày 20.11, UBND huyện Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2014. Năm 2013, toàn huyện Đông Giang gieo trồng cây hằng năm hơn 3.507ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 6.272 tấn đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 300ha, trong đó nhân dân trồng 184ha thông qua mô hình luân canh lúa keo trên đất nương rẫy. Các Ban quản rừng phòng hộ cũng đã duy trì và thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ 29.688ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 1.849ha rừng.

Bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, UBND huyện đã triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả: mô hình thâm canh lúa nước kết hợp sản xuất phân hữu cơ tại xã Zà Hung, xã Ba, mô hình canh tác lúa cải tiến theo SRI ở các xã Jơ Ngây, xã Arooi, xã Zà Hung và xã A Ting, mô hình trồng chuối tiêu tại xã Jơ Ngây… Các mô hình sản xuất trên đều phù hợp với trình độ, tập quán sản xuất của người dân nên cho năng suất cao, có hiệu quả về kinh tế. Ngoài ra, các cơ quan liên quan của huyện Đông Giang cũng đã tổ chức mở 12 lớp học nghề nông nghiệp cho 245 học viên. UBND huyện Đông Giang cũng đã kịp thời hỗ trợ 5.584kg lúa giống Xi30, 4.900 cây chuối mốc và 2.760 cây chuối tiêu, 15 bò nái sinh sản, 81 con heo giống… và thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Đông Giang sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, duy trình và mở rộng diện tích lúa nước. Đồng thời sẽ phát triển cây công nghiệp dài ngày ở những nơi có điều kiện thích hợp.

ĐOÀN ĐẠO