Đồng loạt dồn điền đổi thửa 365ha đất canh tác lúa

VĂN SỰ |

Ông Phạm Đình Xuân – Phó phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn vừa đồng loạt triển khai thực hiện công tác dồn điền đổi thửa.

Đợt này huyện Duy Xuyên sẽ dồn điền đổi thửa trên tổng diện tích 365ha đất sản xuất lúa tại 9 xã, gồm: Duy Thành, Duy Phú, Duy Trinh, Duy Châu, Duy Hòa, Duy Phước, Duy Tân, Duy Thu, Duy Sơn. Theo ông Xuân, tranh thủ thời gian nghỉ giữa 2 vụ, các đơn vị liên quan đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa, phấn đấu hoàn thành dứt điểm vào đầu tháng 12 dương lịch để giao lại ruộng đất cho nông dân gieo sạ lúa đông xuân 2013-2014 theo đúng khung thời vụ quy định.

VĂN SỰ