Duy Xuyên: Năng suất lúa hè thu 2013 giảm 4,3 tạ/ha

VĂN SỰ |

Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2013 do UBND huyện Duy Xuyên vừa tổ chức.

Theo ngành nông nghiệp Duy Xuyên, vụ hè thu 2013 nông dân trên địa bàn tổ chức gieo sạ hơn 3.700ha lúa. Thống kê cho thấy, năng suất lúa bình quân toàn huyện chỉ đạt 51,3 tạ/ha, giảm 4,3 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái và giảm 11,3 tạ/ha so với đông xuân 2012-2013. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do khô hạn xảy ra trên diện rộng, thời điểm lúa trổ đòng rộ gặp trời mưa kéo dài vì ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 và số 6. Cạnh đó, chuột và rất nhiều loài sâu bệnh nguy hiểm bùng phát mạnh làm nhiều diện tích bị thiệt hại nghiêm trọng.

VĂN SỰ