Gần 26 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Tin từ UBND huyện Nam Giang cho biết, trong 5 năm (2011 - 2015), địa phương đã huy động thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt gần 26 tỷ đồng (trong đó, có hơn một nửa từ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp chương trình nông thôn mới của Trung ương).

Từ các nguồn vốn này, huyện Nam Giang đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình, dự án cơ sở hạng tầng giao thông nông thôn; điện lưới quốc gia; nước sinh hoạt; các trụ sở làm việc; sự nghiệp giáo dục miền núi,... đảm bảo theo các tiêu chí về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, ngoài xã Tà Bhing đạt được chỉ tiêu xếp vào nhóm 3 (tức đạt từ 10 - 15 tiêu chí), 6 địa phương khác của huyện Nam Giang, gồm: La Dêê, Cà Dy, Chà Vàl, Đắc Tôi, Tà Pơơ và Zuôih đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 54,5%). Hiện chỉ còn 4 xã biên giới còn lại là Đắc Pre, Đắc Pring, La Êê và Chơ Chun mới chỉ đạt mức chỉ tiêu dưới 5 tiêu chí.  

Theo kết quả đánh giá của huyện Nam Giang về thực hiện 19 tiêu chí theo Nghị quyết 55/2012-NQ-HĐND của HĐND tỉnh, năm 2015 toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 57,36%, phấn đấu đến năm 2016 giảm còn 36% và đến năm 2020 còn 22%. Riêng các tiêu chí về tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học, xã có đường ô tô đến trung tâm xã và có chợ khu vực cụm xã, đến nay đã được hoàn thành ở hầu hết các địa phương trên toàn huyện.

ĐĂNG NGUYÊN