Gần 383 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Lộc Đại  (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn). Công trình do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 383 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước; hệ thống kênh tưới và các công trình phụ trợ như nhà quản lý, đường thi công kết hợp quản lý và đường dây điện phục vụ quản lý vận hành.

Khi hoàn thành, hồ chứa nước Lộc Đại sẽ đảm bảo nước tưới cho 450ha lúa 2 vụ và 50ha hoa màu; đồng thời cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, cải thiện môi trường sinh thái và phòng chống thiên tai.

PHÚC LÂM