Gần 50 mô hình chăn nuôi quy mô vừa và lớn

NHÃ PHƯƠNG |

Ông Nguyễn Sửu - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, những năm qua nhờ được tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật và được hỗ trợ một số kênh vốn ưu đãi nên các tổ hợp tác, nhóm hộ, người dân ở nhiều địa phương của huyện có điều kiện đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn dịch bệnh với quy mô vừa và lớn. Theo số liệu thống kê, đến nay, trên địa bàn Quế Sơn có 11 trang trại và 38 gia trại chăn nuôi heo hướng nạc, gà thịt, vịt thịt, gà lấy trứng, vịt lấy trứng với số lượng nhiều. Mỗi năm, bình quân có mức lãi ròng 300 - 700 triệu đồng/trang trại và 1 gia trại có mức lãi ròng 90 - 200 triệu đồng.

NHÃ PHƯƠNG