Gần 55 nghìn nông dân được vay vốn phát triển kinh tế

TUỆ LÂM |

(QNO) - Hôm qua 14.7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức hội các cấp được kiện toàn, đội ngũ ban chấp hành từ cơ sở đến tỉnh tăng về số lượng, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị được nâng cao… Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã kết nạp hơn 3 nghìn hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 230 nghìn, đạt 97% so với tổng số hộ nông dân toàn tỉnh. Các cấp hội cũng đã triển khai thực hiện hàng chục dự án từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay dư nợ hơn 22 tỷ đồng. Vốn ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ cho vay đến nay hơn 1 nghìn tỷ đồng, giúp cho gần 55 nghìn lượt hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh…

TUỆ LÂM