Gần 7 tỷ đồng hỗ trợ dồn điền đổi thửa 1.935ha đất lúa

VĂN SỰ |

Năm 2016, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ gần 7 tỷ đồng để tiến hành dồn điền đổi thửa thêm 1.935ha đất canh tác lúa tại 76 thôn của 44 xã thuộc 9 địa phương gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Nông Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ. Thời gian qua, các ngành liên quan cùng chính quyền cấp cơ sở chủ yếu tập trung kiểm tra hồ sơ địa chính và hiện nay khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cải tạo đồng ruộng, đo đạc trên thực địa, bốc thăm chia thửa để kịp thời giao lại đất cho nông dân đưa vào sản xuất vụ lúa đông xuân 2016-2017.

VĂN SỰ