Gieo sạ 8.000ha lúa đông xuân trà 1

VĂN SỰ |

Hôm qua 25.12, nông dân trên địa bàn 18 huyện, thành phố tổ chức gieo sạ trà 1 vụ lúa đông xuân 2014 - 2015. Ngành NN&PTNT tỉnh cho biết, trong trà đầu toàn tỉnh sản xuất khoảng 8.000ha lúa, chủ yếu bố trí những loại giống có thời gian sinh trưởng hơn 115 ngày, gồm 13/2, Xi23, Nhị ưu 838; việc xuống giống trà 1 kết thúc vào ngày 31.12.2014. Từ ngày 1 đến 10.1.2015 nông dân sẽ tiếp tục gieo sạ trà 2 và trà 3 với tổng diện tích 35.000ha, phần lớn sử dụng các loại giống lúa trung - ngắn ngày.

VĂN SỰ