Hỗ trợ giống và công cụ sạ hàng cho nông dân

M.NHI- V. PHIN |

Ông Đinh Thương – Trưởng phòng NN&PTNT Tiên Phước cho biết, theo kế hoạch, vụ đông xuân 2013 - 2014 nông dân địa phương sẽ triển khai xuống giống 2.430ha lúa và 4.770ha cây trồng cạn, rau đậu các loại. Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với nông dân, các đơn vị liên quan ở huyện vừa đưa về cơ sở 15 tấn giống lúa OM4900, 1 tấn giống bắp nếp HN888, 400kg hạt giống rau để kịp thời hỗ trợ cho những gia đình nghèo, bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

* Trạm Khuyến nông  - khuyến lâm huyện Núi Thành vừa hỗ trợ kinh phí mua và cấp 10 công cụ sạ lúa thẳng hàng cho nông dân xã Tam Hòa để triển khai sản xuất vụ đông xuân 2013 – 2014. Tổng kinh phí mua công cụ là 12 triệu đồng, trong đó Trạm Khuyến nông  - khuyến lâm huyện hỗ trợ 6 triệu đồng. Ngoài ra, UBND xã Tam Hòa còn mua thêm 6 công cụ sạ lúa thẳng hàng với tổng trị giá 7,2 triệu đồng cấp cho nông dân. Như vậy, đến nay Tam Hòa có 24 công cụ sạ lúa thẳng hàng, mỗi công cụ có công suất sạ 0,42ha/giờ. Vụ đông xuân này xã Tam Hòa sẽ thực hiện sạ hàng 123/220ha tổng diện tích.

M.NHI- V. PHIN