Hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững

MINH THÔNG |

Là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Nông Sơn, xã Phước Ninh được thụ hưởng chương trình hỗ trợ của Nhà nước về hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2015. Dự án chăn nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 nhằm giúp cho hộ nghèo có điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập góp phần trực tiếp vào kết quả giảm nghèo tại địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Danh  - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh cho biết: Thực hiện Quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2015, xã Phước Ninh có 59 hộ thuộc diện được hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 theo Quyết định số 551 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: có 54 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo và 2 hộ khác”.

Trong những ngày cuối tháng 7.2015, Ban chỉ đạo Chương trình 135 huyện Nông Sơn đã phối hợp với UBND xã Phước Ninh tổ chức trao bò đợt 1 cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Ninh. Đợt này, xã Phước Ninh có 36 hộ được hỗ trợ bò theo mô hinh chăn nuôi bò nái sinh sản, mỗi con bò nái trị giá 15 triệu đồng, trong đó Chương trình 135 hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là nguồn đóng góp của hộ dân; bò nái giống 12 - 15 tháng tuổi và tỷ lệ lai 25%. Ngoài ra, các hộ được hỗ trợ bò theo Chương trình 135 còn được tham gia tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cỏ; cách làm chuồng trại, kỹ thuật chọn con giống, chăm sóc và phối giống cho bò…

Ông Lê Sáu - thôn Dùi Chiêng 2, xã Phước Ninh tâm sự: “Việc nuôi bò sinh sản là mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng không phải ai cũng có điều kiện đầu tư mua con giống về nuôi. Thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất nên cái nghèo vẫn đeo bám chúng tôi. Khi nhận được bò từ dự án gia đình tôi rất vui. Chúng tôi quyết tâm thoát cảnh nghèo để vươn lên ổn định cuộc sống”.

Huyện Nông Sơn có 7 xã được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Theo ông Nguyễn Đình Sử - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn, ngay sau khi được UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn, về việc quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện dự án Phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 và 2016-2020, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thôn tổ chức triển khai họp dân, thông báo nội dung, đối tượng thụ hưởng, mức vốn hỗ trợ cho xã, thôn của Chương trình 135; đồng thời lấy ý kiến về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với tình hình của địa phương và nhu cầu của người dân; với nguồn vốn được phân bổ 4,2 tỷ đồng/708 hộ hưởng lợi ở 7 xã. “Đến nay, 3 xã là Quế Phước, Quế Ninh và Phước Ninh đã nghiệm thu và cấp bò đợt 1 cho các hộ tham gia chương trình với tổng số bò đã được cấp là 76 con (Quế Phước 20 con, Quế Ninh 20 con và Phước Ninh 36 con). Dự kiến từ nay đến cuối năm 2015 sẽ giải ngân hết nguồn kinh phí này” - ông Sử cho biết thêm.

Với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình 135 hy vọng các hộ nghèo của huyện miền núi Nông Sơn sẽ có điều kiện phát triển chăn nuôi, dần có cuộc sống ấm no, ổn định, từng bước tiến tới giảm nghèo bền vững theo đúng mục tiêu của dự án; góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

MINH THÔNG