Hỗ trợ thủy lợi phí cho gần 86 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2020, Quảng Nam hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho gần 86 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp, giảm gần 600ha so với năm 2019.

Năm 2020, Quảng Nam hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho gần 86 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh: C.N
Năm 2020, Quảng Nam hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho gần 86 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp. Ảnh: C.N

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quảng Nam được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020.

Theo quyết định của UBND tỉnh, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 là gần 86 nghìn héc ta, giảm gần 600ha so với năm 2019.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam phụ trách tưới gần 50 nghìn héc ta, giảm gần 50ha so với năm 2019; các tổ chức thủy lợi cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố tưới hơn 36 nghìn héc ta, giảm gần 540ha.

TAGS