Hội An: Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2016 đạt hơn 600 tỷ đồng

XUÂN KHÁNH  |

(QNO) - TP.Hội An vừa tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, bàn phương hướng nhiệm vụ sản xuất năm 2017.

Trồng bắp ở Cẩm Nam. Ảnh: XUÂN KHÁNH
Trồng bắp ở Cẩm Nam. Ảnh: XUÂN KHÁNH

Năm 2016, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi nhưng nhìn chung, không ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tình hình sâu bệnh cây trồng và vật nuôi được kiểm soát, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện khá tốt, không để xảy ra dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

Trong năm 2016, Hội An tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác thủy sản…

Theo báo cáo, giá trị sản xuất nông nghiệp của Hội An năm 2016 đạt hơn 600 tỷ đồng, cụ thể: trồng trọt gần 110 tỷ đồng; thủy sản gần 500 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017, trên cơ sở đạt được của năm 2016, TP.Hội An đề ra chỉ tiêu ngoài giá trị thu được phải cao hơn, còn phải hoàn thành một số hạng mục, công trình, chương trình…, để nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp của Hội An phát triển bền vững hơn.

XUÂN KHÁNH