Hơn 13,8 tỷ đồng nâng cấp đầu mối hồ chứa nước Phước Hà

THANH THẮNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án sửa chữa, nâng cấp đầu mối hồ chứa nước Phước Hà (xã Bình Phú, Thăng Bình) và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 13,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự án gồm các nội dung: sửa chữa tường chắn sóng, gia cố mái thượng lưu bằng đá lát khan và bê tông tấm lát. Xây dựng mới cầu qua tràn xả lũ. Nâng cấp nhà tháp cống lấy nước, sửa chữa khe phai và van đóng mở cửa cống; phía hạ lưu đập bố trí một nhà để van điều tiết cống lấy nước.

Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo ổn định công trình và an toàn tính mạng cho nhân dân vùng hạ lưu trong mùa mưa lũ. Tăng cường năng lực về phòng chống thiên tai, tạo điều kiện để nuôi trồng thủy sản và góp phần ổn định, nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2020.

THANH THẮNG