Hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ liên kết sản xuất

NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG TRÚC |

(QNO) - Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, thực hiện Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thời gian qua các đơn vị liên quan đã tiến hành giải ngân hơn 2,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho một số địa phương nhằm khuyến khích xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, đẩy mạnh việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Mô hình liên kết sản xuất giống lúa thuần Đài Thơm 8 ở huyện Duy Xuyên mang lại hiệu quả cao. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Mô hình liên kết sản xuất giống lúa thuần Đài Thơm 8 ở huyện Duy Xuyên mang lại hiệu quả cao. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Được biết, trong vụ đông xuân năm nay các ban nông nghiệp xã, hợp tác xã trên toàn tỉnh đã liên kết với 26 doanh nghiệp tổ chức cho nông dân sản xuất tổng cộng 3.350ha lúa giống (hơn 3.113ha lúa thuần, gần 237ha lúa lai F1) và 29ha bắp giống các loại theo phương thức hàng hóa, bao tiêu toàn bộ đầu ra của sản phẩm. Thực tế cho thấy, mô hình liên kết này giúp nhà nông tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích từ 1,2-3 lần.

NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG TRÚC