Hơn 3 tỷ đồng đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ

H.LIÊN |

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa phê duyệt phương án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020 với tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 3 tỷ đồng, trong đó hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, số còn lại từ nguồn xã hội hóa và nguồn đối ứng của người dân. 

Người dân thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh trồng thí điểm rau hữu cơ. Hoàng Liên
Người dân thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh trồng thí điểm rau hữu cơ. Hoàng Liên

Theo đó, trong 6 năm (2015-2020), TP.Hội An sẽ triển khai 5 dự án thành phần, bao gồm: Dự án xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau hữu cơ kết hợp với nuôi gà tại xã Cẩm Thanh; dự án xây dựng và phát triển mô hình làng nông nghiệp hữu cơ tại khối An Mỹ, phường Cẩm Châu; dự án xây dựng và phát triển mô hình rau hữu cơ tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà; xây dựng và phát triển mô hình sản xuất bắp nếp - rau hữu cơ tại Cẩm Thanh; xây dựng và phát triển mô hình sản xuất bắp nếp - rau hữu cơ tại phường Cẩm Nam.

H.LIÊN