Hơn 73 tỷ đồng đầu tư cho thủy lợi

NGUYỄN SỰ |

Ông Huỳnh Tấn Đức – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, năm 2014 này UBND tỉnh đã ưu tiên lồng ghép nhiều nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và thi công các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi hóa đất màu gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 tháng đầu năm nay, UBND tỉnh đã chi gần 73,4 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống kênh ống nhựa và kiên cố hóa kênh đất loại 3 với tổng chiều dài 92,6km, tăng 32,6km so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương cũng tiến hành xây dựng 13 công trình thủy lợi hóa đất màu, 30 công trình thủy lợi nhỏ nhằm đảm bảo chủ động cung ứng nguồn nước tưới cho 1.200ha đất canh tác lúa và những loại cây trồng cạn chủ lực.

NGUYỄN SỰ