Hướng dẫn sản xuất và quản lý dịch hại cây trồng đầu vụ

N.Q |

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Nam đã có thông báo hướng dẫn sản xuất và quản lý dịch hại cây trồng đầu vụ đông xuân 2019 - 2020, khi ở nhiều nơi bà con nông dân đã bắt đầu xuống giống, một số địa phương sản xuất lúa nước trời và một số diện tích bắp, đậu phộng, rau đậu thực phẩm... Hiện tại, lúa nước trời sớm đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, rau màu sản xuất sớm giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Tuy nhiên, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng hại lúa và hoa màu như chuột ăn hạt giống, OBV hại dảnh cục bộ trên lúa, sâu xám, bệnh lỡ cổ rễ trên rau đậu các loại.

Trước tình hình đó, để vụ đông xuân 2019 - 2020 đạt hiệu quả cao, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng ngừa: tiếp tục làm đất, vệ sinh đồng ruộng trên những diện tích còn lại trước và khi gieo sạ; thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống của tỉnh ban hành. Nên sạ cùng trà, cùng lại giống trên từng cánh đồng để dễ áp dụng biện pháp tưới nước, tiết kiệm, dễ chăm sóc, thu hoạch và hạn chế sâu bệnh gây hại. Riêng đối với các loại giống dễ nhiễm bệnh đạo ôn như BC15, TBR225, Thiên ưu 8, 13/2 cần chủ động phát hiện để phòng trừ bệnh sớm; sử dụng các loại thuốc trừ cỏ (tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm) thích hợp cho từng chân ruộng và đúng kỹ thuật; áp dụng kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT đã ban hành để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe và tiết kiệm nước.

Ngoài ra, cần có biện pháp tiêu diệt chuột, ốc bưu vàng hợp lý và hiệu quả như tổ chức họp dân để phát động và phổ biến kế hoạch cụ thể, xác định khu vực lưu trú tập trung của chuột, ra quân đồng loạt đào bắt. Song song với diệt chuột cần thu gom ốc bưu vàng và ổ trứng trên ruộng, ao, hồ, kênh, mương… để tiêu diệt, hoặc sử dụng thuốc hóa học diệt trừ khi mật độ ốc trong ruộng quá cao. Bà con nông dân cũng cần chú ý những vùng đã có sâu gây hại trên vụ bắp hè thu 2019. Đây là thời điểm có khả năng phát sinh sâu keo gây hại nặng trên cây bắp, cũng là đối tượng dịch hại mới. Vì vậy cần theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của đối tượng này trên bắp đông xuân sớm từ tháng 12.2019 (giai đoạn bắp 3 - 6 lá) và sau đó tiếp tục theo dõi trên bắp đại trà trong tháng 1 - 2.2020. Cần tuân thủ quy trình kỹ thuật phong trừ sâu keo mùa thu do ngành chức năng đã ban hành.