Hướng đến tự phân hạng sản phẩm OCOP

VĂN SỰ |

Hôm qua 29.8, Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam khai mạc lớp tập huấn về một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 người là đại diện các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền các địa phương và những chủ thể đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP.

Trong thời gian 2 ngày (29 - 30.8), các đại biểu tham dự lớp tập huấn được những chuyên gia của Chương trình OCOP phổ biến cụ thể về phương thức xây dựng và triển khai phương án sản xuất - kinh doanh. Đồng thời hướng dẫn cách xác định và phát triển sản phẩm - dịch vụ OCOP; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và thương hiệu sản phẩm OCOP; nghiên cứu, đánh giá thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Tại lớp tập huấn, các đại biểu cũng được hướng dẫn trình tự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg (ngày 4.8.2019) của Thủ tướng Chính phủ. 

TAGS