Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh

VĂN SỰ |

(QNO) - Hôm qua 28.5, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai cơ chế của tỉnh về khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015.

Tại hội nghị, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị lãnh đạo các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân biết về cơ chế này. Đồng thời, chỉ đạo ngành liên quan chủ trì phối hợp với UBND cấp xã trong việc lập kế hoạch vốn, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế, tổng hợp kinh phí đề nghị UBND cấp huyện phê duyệt mức hỗ trợ cho các chủ đầu tư có đủ điều kiện. Đối với việc hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn heo giống, ngành nông nghiệp các địa phương phải có đánh giá về hiện trạng để lập quy hoạch cụ thể nhằm xây dựng, bố trí các cơ sở sản xuất heo giống phù hợp với nhu cầu thực tế. Về chương trình hỗ trợ cải tạo chất lượng đàn bò ở khu vực miền núi, nhiều ý kiến cho rằng cần vận động người dân hình thành các trang trại, gia trại và không nên hỗ trợ bò đực giống cho hộ nghèo hoặc những gia đình chưa có kinh nghiệm trong chăn nuôi bò.

Được biết, UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ cho Sở NN&PTNT và 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổng số tiền 7 tỷ đồng để thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trong năm 2013.

VĂN SỰ