Kiên cố hóa 28km kênh mương

VĂN SỰ - PHI THÀNH |

Ông Phạm Văn Du – Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn 2 (huyện Duy Xuyên) cho biết, để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 2013 - 2014, đơn vị đang tiến hành bê tông hóa 1,6km kênh mương trên cánh đồng Cả và Đồng Heo nhằm phục vụ việc cung ứng nước tưới cho 60ha lúa. Tổng kinh phí đầu tư gần 1,6 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 80%, phần còn lại do hợp tác xã và nhân dân đóng góp.

Được biết, từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn huy động, huyện Duy Xuyên đã chi ít nhất 27 tỷ đồng để bê tông hóa 28km kênh mương, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Tân, Duy Hòa, Duy Sơn, Duy Phước, Duy Vinh, nâng tổng số kênh mương loại 3 được kiên cố hóa lên 83,4km.

VĂN SỰ - PHI THÀNH