Lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ lúa đông xuân 2018 – 2019

MAI LINH |

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2018 - 2019 nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức sản xuất tổng cộng 42.000ha lúa. Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, trước tình trạng hàng loạt hồ chứa, đập dâng ở nhiều địa phương bị thiếu hụt nguồn nước tưới nghiêm trọng, dòng chảy các con sông xuống thấp và dự báo thời gian đến lượng mưa sẽ rất ít nên trong vụ đông xuân tới tỉnh chủ trương không cơ cấu những loại giống lúa dài ngày có thời gian sinh trưởng (TGST) hơn 115 ngày mà chỉ bố trí các loại giống lúa trung - ngắn ngày nhằm sử dụng nước tưới tiết kiệm, giảm thiểu thiệt hại do khô hạn và nhiễm mặn gây ra.

Giống lúa thuần PC6 là một trong những giống chủ lực được ngành nông nghiệp khuyến cáo sản xuất trong vụ đông xuân tới. Ảnh: MAI LINH
Giống lúa thuần PC6 là một trong những giống chủ lực được ngành nông nghiệp khuyến cáo sản xuất trong vụ đông xuân tới. Ảnh: MAI LINH

Theo ông Lê Muộn, hiện nay ngành nông nghiệp tỉnh đã thiết lập cụ thể khung thời vụ, cơ cấu giống của vụ lúa đông xuân 2018 - 2019 và đã tiến hành cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi về các địa phương để chính quyền cơ sở cùng đội ngũ khuyến nông viên phổ biến rộng rãi cho nông dân. Ông Muộn nói thêm: “Việc gieo sạ 42.000ha lúa đông xuân 2018 - 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 30.12.2018 và kết thúc vào ngày 10.1.2019. Tùy theo TGST của từng loại giống, bố trí lúa trổ từ ngày 20.3 đến 5.4.2019, trong đó thời điểm từ ngày 25 đến 31.3.2019 là giai đoạn trổ tập trung và thu hoạch xong trước ngày 5.5.2019”.

Bà Nguyễn Thị Bích Lợi – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho hay, trong tổng số 42.000ha lúa dự kiến sản xuất trong vụ đông xuân 2018 - 2019 thì nhóm giống chủ lực cơ cấu khoảng 60% diện tích. Trong đó, những giống có TGST từ 105 - 115 ngày gồm các giống lúa thuần Thiên ưu 8, TBR225 gieo sạ từ ngày 30.12.2018 đến 5.1.2019 (tức từ 24.11 đến 30.11 âm lịch). Những giống có TGST dưới 105 ngày gồm các giống lúa thuần HT1, PC6 và giống lúa lai TH3-3 gieo sạ từ ngày 5.1 đến 10.1.2019 (tức từ 30.11 đến 5.12 âm lịch).

Đối với nhóm giống bổ sung, cơ cấu khoảng 30% diện tích. Trong đó, những giống có TGST từ 105 - 115 ngày gồm các giống lúa thuần OM4900, BC15, Đài thơm 8, MT10 và giống lúa lai Nam ưu 604 gieo sạ từ ngày 30.12.2018 đến 5.1.2019 (tức từ 24.11 đến 30.11 âm lịch). Những giống có TGST dưới 105 ngày gồm các giống lúa thuần SV181, KD18, ĐV108 và giống lúa lai TH3-5 gieo sạ từ ngày 5.1 đến 10.1.2019 (tức từ 30.11 đến 5.12 âm lịch). Đối với nhóm giống triển vọng, chỉ cơ cấu khoảng 10% diện tích. Tùy theo thực tế sản xuất thử ở các địa phương, có thể bố trí canh tác những giống lúa sau: TBR279, GL105, Lộc Trời 1, Hòa Phát 3, Sơn Lâm 1, HN6, LTH31 (TGST từ 105 - 115 ngày); Q.Nam9, NN12 (TGST dưới 105 ngày). Theo bà Nguyễn Thị Bích Lợi, khi người dân sản xuất những giống lúa triển vọng nêu trên phải thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp, đại lý cung ứng giống để bảo đảm có thể truy xuất nguồn gốc, chất lượng khi cần thiết.

Sở NN&PTNT lưu ý: riêng vùng sử dụng nước tưới của kênh chính bắc Phú Ninh từ sau K16+500 (sau cống lấy nước kênh N12) đến cuối kênh (từ xã Bình Quế của huyện Thăng Bình đến xã Duy Trung của huyện Duy Xuyên) bố trí gieo sạ với cơ cấu giống lúa như trên và trước lịch chung của tỉnh 7 - 10 ngày với mục đích cho lúa trổ từ ngày 15.3 đến 25.3.2019 để cắt nước tu sửa kênh mương từ ngày 10.4.2019.

MAI LINH