Liên kết sản xuất lúa giống hàng hóa ở Duy Xuyên: Doanh nghiệp lại dây dưa trả tiền cho dân

THÀNH SỰ |

Sáng qua 6.8, lãnh đạo Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Duy Hòa 2 và Duy Sơn 2 (Duy Xuyên) cho biết, sau khi kiểm tra và thu mua 39 tấn hạt giống lúa đạt chất lượng của 2 hợp tác xã với tổng giá trị hơn 270 triệu đồng, đại diện Công ty TNHH Khoa học & công nghệ Vĩnh Hòa (đóng tại tỉnh Nghệ An) hứa trong vòng 1 tuần sẽ thanh toán tiền cho nông dân (trả trước ngày 28.7). Thế nhưng, đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện cam kết đó.

Như Báo Quảng Nam đã đề cập, vụ đông xuân 2014 - 2015 vừa qua, Công ty TNHH Khoa học & công nghệ Vĩnh Hòa liên kết với một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên tổ chức cho nông dân sản xuất hơn 56ha lúa giống hàng hóa AC5 và Thảo dược VH1 theo phương thức bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Số diện tích này chủ yếu tập trung trên các cánh đồng mẫu ở xã Duy Hòa, Duy Phước, Duy Sơn. Tuy nhiên, gần 2 tháng sau khi thu hoạch, hàng trăm hộ dân và lãnh đạo các hợp tác xã chờ đợi mòn mỏi mà không thấy công ty đến thu mua sản phẩm, thanh lý hợp đồng. Sau khi báo phản ánh, vừa rồi Công ty TNHH Khoa học & công nghệ Vĩnh Hòa cử người vào xã Duy Hòa và Duy Sơn thu mua 39 tấn lúa giống nhưng đến nay vẫn chưa chịu trả tiền cho nhà nông. Đáng nói hơn, tại xã Duy Phước, hiện còn 90 tấn lúa giống của nông dân nơi đây vẫn chưa được đơn vị này thu mua khiến nhiều người điêu đứng.

THÀNH SỰ