Năm 2015, hơn 85.559ha đất sản xuất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí

NGUYỄN SỰ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn vừa ký ban hành Quyết định số 4225/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được miễn thu thủy lợi phí năm 2015. Theo đó, năm nay toàn tỉnh sẽ có hơn 85.559ha đất canh tác được miễn thu thủy lợi phí. Trong đó, số diện tích do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam phục vụ tưới là 49.475ha, còn lại hơn 36.084ha do những đơn vị quản lý thủy nông của các huyện, thành phố đảm nhận cung ứng. UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT căn cứ diện tích đất sản xuất nông nghiệp miễn thu thủy lợi phí năm 2015 đã được phê duyệt, thông báo cụ thể cho các địa phương và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. Đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát hợp đồng của những đơn vị liên quan theo đúng các quy định hiện hành.

NGUYỄN SỰ