Năng suất lúa đông xuân ở Núi Thành giảm gần 3 tạ/ha

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, nông dân huyện Núi Thành cơ bản thu hoạch xong 4.124ha lúa đông xuân 2015 - 2016, năng suất bình quân đạt 49,23 tạ/ha, giảm 2,86 tạ/ha so với vụ đông xuân 2014 - 2015.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, nguyên nhân gây mất mùa do đầu vụ thời tiết mưa lạnh kéo dài, tiến độ xuống giống chậm, cây lúa trong thời kỳ mạ non phát triển yếu, đặc biệt mưa đầu vụ khiến cho khoảng 45ha lúa vùng trũng thấp tại xã Tam Mỹ Đông, Tam Nghĩa phải sạ lại nhiều lần… Hầu hết diện tích lúa nước trời ở Núi Thành đều bị giảm năng suất, một số xã bị ảnh hưởng nặng như Tam Giang, Tam Anh Nam...

VĂN PHIN