Năng suất lúa hè thu ở Điện Bàn tăng 5 tạ/ha

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng NN&PTNT Điện Bàn cho biết, tính đến chiều 16.9 nông dân trên địa bàn 20 xã, thị trấn của huyện đã cơ bản thu hoạch xong 5.700ha lúa hè thu 2014.

Nhờ bố trí khung thời vụ hợp lý, đưa nhiều loại giống mới có chất lượng cao vào gieo sạ đại trà, quản lý tốt dịch hại tổng hợp, chủ động thực hiện đồng bộ những biện pháp chống hạn và nhiễm mặn nên vụ này Điện Bàn được mùa trên diện rộng. Qua thống kê mới nhất tại các địa phương, năng suất lúa bình quân chung toàn huyện đạt 57 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm 2013.

* Tính đến thời điểm này, nông dân huyện Phú Ninh cũng đã gặt xong 3.205ha lúa hè thu. Lãnh đạo ngành nông nghiệp địa phương cho hay, năng suất bình quân toàn huyện đạt 58,8 tạ/ha, tổng sản lượng lúa ước khoảng 18.847 tấn, tăng hơn 1.009 tấn so với vụ hè thu năm ngoái.

NGUYỄN SỰ