Năng suất lúa hè thu tăng 11 tạ/ha

VĂN PHIN |

(QNO) - Đến nay, nông dân huyện Núi Thành cơ bản thu hoạch xong 3.400ha lúa vụ hè thu, năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha, tăng 11 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2013. Một số địa phương như xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2... năng suất lúa đạt hơn 60 tạ/ha. Mặc dù đầu vụ trời nắng nóng liên tục, mực nước các hồ giảm mạnh, một số diện tích không gieo sạ được nhưng nhờ các địa phương điều tiết nước hợp lý và thường xuyên nạo vét kênh mương, ao mội nên đã cơ bản đảm bảo nguồn nước cho cây lúa phát triển.

VĂN PHIN