Nông dân Quảng Nam sản xuất hơn 6.420 tấn phân hữu cơ vi sinh chức năng

VĂN SUNG |

Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Sở Khoa học – công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết phương án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại 130 xã trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016 - 2020).

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, 2 đơn vị đã phối hợp tổ chức 130 lớp tập huấn và mô hình trình diễn về kỹ thuật sản xuất phân vi sinh chức năng cho 6.300 hội viên nông dân. Từ đó các hộ dân triển khai ủ ngay tại hộ gia đình được 6.420 tấn phân sử dụng để bón trên các loại cây như rau ăn lá, cây cảnh, cây ăn quả, đậu phụng, hồ tiêu... Để sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng, người dân đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như rơm rạ, phân chuồng để ủ và khi bón cho các loại cây thấy cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, ít biểu hiện bệnh, cho năng suất chất lượng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Đặc biệt, phương án này đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh chức năng tại hộ gia đình, qua đó thay đổi nhận thức trong thâm canh cây trồng và tạo ra sản phẩm an toàn cho xã hội. 

TAGS