Nông Sơn: 2,9 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THU PHƯƠNG – VINH ANH |

(QNO) - Ngày 12.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức buổi tọa đàm “Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới” nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong những năm qua và triển khai kế hoạch trong năm tới.

Theo kế hoạch, năm 2013 huyện Nông Sơn được phân bổ 800 triệu đồng kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đầu tư cho 2 xã điểm là Quế Trung và Quế Lộc. Bên cạnh đó, huyện sẽ trích gần 2,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện cho xây dựng nông thôn mới, gồm đầu tư cơ sở hạ tầng cho 2 xã điểm Quế Trung và Quế Lộc là 1,7 tỷ đồng (850 triệu đồng/xã); đầu tư phát triển sản xuất cho 7 xã trên địa bàn là 490 triệu đồng và 100 triệu đồng cho công tác quản lý, tập huấn và đào tạo.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các xã trên địa bàn huyện lần lượt trình bày các tham luận về kinh nghiệm vận động nhân dân; mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; vận động nguồn lực nhân dân thực hiện chương trình nông thôn mới; vận động nhân dân thực hiện, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến đất công trình kiến trúc….

THU PHƯƠNG – VINH ANH