Nông Sơn: Năng suất lúa nước trời đạt 39,4 tạ/ha

MINH TÂM |

Những ngày đầu tháng 4, nông dân trên địa bàn huyện Nông Sơn bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân 2013 - 2014. Vụ lúa đông xuân năm nay, toàn huyện gieo sạ được 1.114,75ha, trong đó chân ruộng chủ động nước là 640,55 ha, chân ruộng nước trời là 474,2ha.

Hiện nay, bà con đang tiến hành thu hoạch diện tích ruộng lúa nước trời. Năng suất lúa trên chân ruộng này đạt 39,4 tạ/ha. Trong đó, 2 xã có năng suất cao nhất là Sơn Viên (48 tạ/ha), Quế Lộc (45 tạ/ha).

MINH TÂM