Nông Sơn: Sản lượng cây có hạt đạt 13.572 tấn

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 10.12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021.

Năng suất lúa bình quân ở Nông Sơn đạt 55,8 tạ/ha. Ảnh MINH THÔNG
Năng suất lúa bình quân ở Nông Sơn đạt 55,8 tạ/ha. Ảnh: MINH THÔNG

Trong năm 2020, ngành nông nghiệp Nông Sơn chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, bão lũ xảy ra liên tục, dịch Covid-19 và lở mồm long móng trên đàn gia súc. Nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân nên sản xuất nông nghiệp đạt được một số kết quả nhất định.

Trong năm, toàn huyện có tổng diện tích sản xuất cây có hạt 2.502ha, sản lượng đạt 13.572 tấn, đạt 102,8% kế hoạch năm, tăng 27,3% so với năm 2019; năng suất cây lúa bình quân đạt 55,8 tạ/ha, cao hơn 9,8 tạ/ha so với năm 2019; năng suất cây bắp bình quân đạt 49,2 tạ/ha, tăng 22,5 tạ/ha; các loại cây trồng và hoa màu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra…

Trên địa bàn huyện xảy ra một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất số lượng gia súc, gia cầm mắc bệnh và khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng. Kinh tế vườn và trang trại có nhiều phát triển; công tác trồng rừng, khoanh nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng được chú trọng. Triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nông thôn góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan, đến nay toàn huyện đạt được 92 tiêu chí, bình quân 15,3 tiêu chí/xã. Dự kiến cuối năm, toàn huyện sẽ đạt 99 tiêu chí, bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã. Toàn huyện cũng đã có 3 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2021, Nông Sơn đặc biệt tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; tập trung sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 và nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế.

TAGS