Nông Sơn: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 13 nghìn tấn

PHAN VINH - MINH THÔNG |

(QNO) - UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và các chương trình NN&PTNT năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và nhiệm vụ sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017.

Năm 2016, Nông Sơn có tổng diện tích cây lương thực có hạt 3.014,3ha (đạt 101,3% kế hoạch); tổng sản lượng lương thực có hạt 12.956,4 tấn (đạt 96% kế hoạch), giảm 3% so với năm 2015. Trong đó năng suất cây lúa bình quân 40,1 tạ/ha, thấp hơn năm trước 7,7 tạ/ha, giảm 16,9% so với năm 2015; cây ngô năng suất bình quân 49,8 tạ/ha, cao hơn năm trước 13,2 tạ/ha, tăng 43,9% so với năm 2015; các loại cây trồng và hoa màu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Về tình hình chăn nuôi, nhờ chú trọng đúng mức công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh nên duy trì được tổng đàn gia súc, gia cầm và nâng cao chất lượng đàn. Kinh tế vườn và trang trại phát triển mạnh, nhất là phong trào trồng và chăm sóc rừng và trồng cây cao su đại diền. Triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nông thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, huyện Nông Sơn bàn các giải pháp triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017, đặc biệt là tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là công tác chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017 và nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế.

Dịp này, UBND huyện tuyên dương khen thưởng 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2016.

PHAN VINH - MINH THÔNG